Aydın Kazımzadə

O kitablar ömürlük yaşamaq hüququ qazanır ki, həm əsər dəyərli olsun, həm də kitabın çapı yüksək keyfiyyəti ilə seçilsin.
“Şərq-Qərb” nəşriyyatının çap etdiyi kitabları nahaq yerə brend adlandırmırlar ki. Sanki böyük şairimiz Səməd Vurğun nəşriyyatın çap etdiyi brend kitablar haqqında vaxtilə bu misraları yazmışdır:
Bu böyük kitablar yaranır az-az, 
Çünki ömürlükdür, bir anlıq deyil...

Aydın Kazımzadə
Əməkdar İncəsənət Xadimi